Έχουμε ό,τι χρειάζεστε!

 

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε διαθέτει ειδικά αδειοδοτημένο σημείο συλλογής οχημάτων προς απόσυρση, τηρώντας διαρκώς όλες τις απαιτούμενες διατάξεις που αφορούν της προστασία του περιβάλλοντος. Με την απόσυρση του παλαιού σας αυτοκινήτου πέρα από το ίδιον όφελος, υπάρχει και το γενικό συμφέρον που επιβάλλει σεβασμό για το περιβάλλον και την προστασία του.